ย ายแอพลง Sd Card ไม ได

ในที่สุด Android 6.0 Marshmallow ก็ย้ายแอปลง SD Card ได้แล้ว – DroidSans. การติดตั้งแอพลงใน SD Card บน Windows phone 8.1 Class 4 ก็ใช้งานได้. วิธีการย้ายแอปลงเมมโมรี SD card. ในที่สุด Android 6.0 Marshmallow ก็ย้ายแอปลง SD Card ได้แล้ว – DroidSans. วิธีเพิ่มความจำตัวเครื่อง ด้วยการย้ายข้อมูลแอพฯ ต่างๆ ไปบันทึก